• ADFÆRDSBEHANDLING

Den største tvivl jeg møder hos hundeejere er, hvor vidt det er for sent at ændre hundens adfærd. Det er ALDRIG for sent. Selv gamle hunde kan lære nye tricks. Spørgsmålet er langt oftere om hundeejeren kan ændre sin adfærd til fælles bedste. Det kan være svært at ændre sig fordi vi er vanemennesker. Vaner og rutiner gør os trygge og ofte gør det også hundene trygge. Nogle rutiner som vi mennesker lever efter, er dog meget uhensigtsmæssige for hundene at leve under/med.

Hvis man venter til sidste øjeblik med at kontakte en adfærdsbehandler, kan det virke uoverskueligt at jeg fortæller om hvor mange ressourcer det kræver for at ændre Status Que. Ikke desto mindre kræver det en ret stor mængde energi/fokus fra alle parter af. Til gengæld har man mig som backup i de første max 3 mdr.

En adfærdsbehandling er 3 møder over 3 måneder. Første gang mødes vi i 2 timer. Næste gang i 1 til 1½ time og tredje og sidste gang i 1 – 1½ time.

Første besøg er meget lig det der foregår under en adfærdsvurdering. Andet besøg omhandler tilpasning af metoder og fokus på hvor mange delmål man har nået og hvor vidt hovedmålet har rykket sig. Tredje møde omhandler også det, samt en realistisk timeline på hvornår man når det ønskede hovedmål. Alle 3 møder indbefatter samtale og praktisk undervisning.

En adfærdsbehandler kommer ikke lige forbi og løser problemerne for jer. En adfærdsbehandler kommer og giver jer redskaberne til selv at løse jeres problematikker og udfordringer.

Jeg har altid haft en enorm respekt for hundeejere der ringer til mig for hjælp. Jeg respekterer nemlig den selvindsigt det kræver for at kunne se hvornår man selv er kørt fast. Jeg er fuldstændig overbevist om at en hundeejer der ringer til mig, har brugt alle kendte ressourcer for at ændre Status Que.