• BØRN OG UNGE I HUNDEKURVEN

I dagens Danmark er der en masse børn og unge der kæmper for at høre til et eller andet sted. De ønsker at forstå verden omkring dem, og de frustreres over ikke at kunne sætte ord på noget, der ofte er ubeskriveligt. De bliver max presset og måske allermest fra dem selv, for at kunne blive en del af fællesskabet.

For at udvikle sig til en god og arbejdsom samfundsborge i et hastigt udviklende multiinternationalt samfund, skal man først kunne mærke og forstå det at høre til i mindre grupperinger. Det kan være i familien, på vejen man bor, i kvarteret man er født i, eller i klassen. Lykkes det ikke i første omgang at opbygge relationer for at kunne det, kan hele verden virke uoverkommelig.

Det jeg kan tilbyde, er kontinuerlige oplevelser af at høre til, af at føle sig velkommen, at kunne imødekomme krav som har en udviklende effekt.

Gennem samspillet med dyrene lytter vi til individet, til fællesskabet og til hele verden, for hele verden eksisterer indeni os alle hver især.

Ved at møde barnet/den unge, der hvor de er, kan jeg hjælpe dem med at sætte ord på deres angst, aggressivitet og generelle frustrationer. Sammen med barnet bliver der lavet en skitse for ønsket udvikling. Denne skitse bliver præsenteret for familie/værge og med alles accept tilrettelægger jeg en plan som vil fungerer som omdrejningspunkt for barnet/den unge. Planen vil være fyldt med delmål ud fra et fælles perspektiv på det realistiske.

Ved ugentlige besøg får barnet/den unge;

· Fristed til fordybelse

· Opmærksomhed på del og hovedmål

· Støtte til selvrefleksion

· Samvær med dyrene som hele tiden holder barnet i kontakt med sig selv.

· Redskaber til fremadretter at kunne opbygge relationer i andre miljøer via empati træning og selvrefleksion.

Interesserede kan ringe på 20135196 hverdage fra kl 17.00