Prøvedagen bliver søndag d 6/8

Prøvedagen bliver søndag d 6/8. Vi starter med prøverne kl 11.00. Vær sød at meddele mig hvor vidt I ønsker at stille op og i hvor mange prøver. Selvom I ikke ønsker at stille op til prøve, er I velkomne til at pakke en pølse og en sodavand og komme og være med til at sprede hygge